architect. scientist. academician.

Saturday, May 22, 2010

KURTARABİLİRİSİNİZ / YOUCANRESCUE Sergi Posteri

4-21 Mayıs tarihleri arasında YTÜ Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilen "Kurtarabilirsiniz" projesi sergi, konferans, atölye çalışmalarından oluşmaktadır. Proje'nin omurgasını oluşturan sergi, - Afet zararlarının artmasına neden olan tasarım ve planlama hatalarını ortaya koymayı, - Afet risklerinin azaltılması ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarında mimari tasarım ve kent planlama alanlarında gerçekleştirilen son bilimsel çalışmaları ve yaklaşımları ortaya koymayı, - Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Tavsiye Grubu (International Search and Rescue Advisory Group - INSARAG) listesinde bulunan; Amerika Birleşik Devletler, İspanya, İtalya, Hollanda, İzlanda, Türkiye Sivil Savunma ve GEA arama kurtarma ekiplerinin, özellikle insanlardan kaynaklanan hasarlar nedeniyle ortaya çıkan, acil durumlarda gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonlara ilişkin tecrübelerini paylaşmayı hedeflemektedir.


Proje ekibi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi' öğretim üyelerinden Yard. Doç.Dr. Z.Gül Ünal, Yard. Doç.Dr. Nilgün Erkan, Yard. Doç.Dr. Tolga Akbulut, Arş. Gör. Meltem Vatan Kaptan ve GEA Arama Kurtarma Grubu'ndan GEA Koordinatör Umut Dinçşahin, GEA-SAR Takım Lideri Kadir Erkan, Cem Behar, Eda Ateş, İrem Sönmez, Yavuz Ünlü'den oluşmaktadır.


SERGİ

Tarih : 4 Mayıs 2010 Salı*Saat : 17.00 açılışYer : Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Zemin Kat* Sergi 4-21 Mayıs 2010 tarihleri arasındadır.


Sergi Posteri: Deniz Erinsel Önder, Emine Köseoğlu, Ömer Bilen, Venhar Der
"Kullanıcı Memnuniyetinin Ölçülmesi: Düzce Beyciler Deprem Konutlarının Tasarım ve Yapım Aşamasında Kullanıcı Katılımı"
"Measuring User Satisfaction: User Participation in the Design and Construction of Beyciler After-Earthquake Houses in Düzce