architect. scientist. academician.

Monday, October 25, 2010

Alışveriş Birimleri Tasarımı

Makale:
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu Alışveriş Birimleri Tasarımı

Yazarlar:
Deniz Erinsel Önder, Öze Uluengin, Emine Köseoğlu

---
Mimarlık Dekorasyon Dergisi
2010/10, Sayı 201, Sayfa 26-31.

---
Proje Ekibi:
Doç. Dr. Deniz Erinsel Önder, Arş. Gör. Öze Uluengin, Arş. Gör. Emine Köseoğlu, Yardımcı: Abdulkerim Gündüz (YTÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi)