architect. scientist. academician.

Wednesday, July 6, 2011

Anomaliler Yoluyla Normalleşme: Üretilmiş İmgeler, Aşırılık ve İçgüdüsel Dışavurum

Makale:
“Anomaliler Yoluyla Normalleşme: Üretilmiş İmgeler, Aşırılık ve İçgüdüsel Dışavurum”
Yazar: Emine Köseoğlu
Koridor Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011, 19. Sayı, s.49-51.
Makale anahtar kelimeleri: fotoğraf, resim, psikoloji, felsefe, sanat, yaratıcılık, aşırılık, normal, anomali, pozitivizm, rasyonalizm, metaforik-diyalektik tartışma…