architect. scientist. academician.

Wednesday, July 6, 2011

Anomaliler Yoluyla Normalleşme: Üretilmiş İmgeler, Aşırılık ve İçgüdüsel Dışavurum

Makale:
“Anomaliler Yoluyla Normalleşme: Üretilmiş İmgeler, Aşırılık ve İçgüdüsel Dışavurum”
Yazar: Emine Köseoğlu
Koridor Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011, 19. Sayı, s.49-51.
Makale anahtar kelimeleri: fotoğraf, resim, psikoloji, felsefe, sanat, yaratıcılık, aşırılık, normal, anomali, pozitivizm, rasyonalizm, metaforik-diyalektik tartışma…

Thursday, June 30, 2011

Subjective and Objective Dimensions of Spatial Legibility

Paper

Subjective and Objective Dimensions of Spatial Legibility

Authors: Emine Koseoglu and Deniz Erinsel Onder
Full paper, 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance,
25-29 May, 2011, Antalya, Turkey.
Abstract
Reading space means understanding, analyzing or evaluating a certain space. Yet spatial legibility differs from the concept of reading. Legibility is one of the principles of urban design. Legibility means the possibility of organizing an environment within an imageable and coherent pattern. Reading an environment is a process that evolves with the obtaining of spatial information from the environment and by mentally processing that information and using it in a way appropriate to its purpose. Two components play a part in the process of obtaining spatial information: the characteristics of the space and the characteristics of the observer. The observer’s perception and
understanding of the characteristics of a space occurs as a result of spatial-psychological processes that happen in the mind. At the same time, legibility is influenced by spatial characteristics. The degree of legibility of a space depends on the plan layout in the second dimension and its complexity, and on the saliency of architectural components in the third dimension. There are many concepts in the literature that define legible environments: simple, coherent, understandable, perceivable, etc. All of these concepts point to characteristics deriving from the structure of the space. However, it is impossible to measure legibility by these concepts. It is discussed in this article that there are two main variables to devise a definition based on characteristics deriving from space: 1. the complexity of spatial layout and 2. the saliency of landmarks. The complexity of spatial layout describes the two-dimensional information about a space, while the saliency of landmarks refers to the three-dimensional information about a space. These two variables are also the elements of spatial information used while employing wayfinding behavior.

Thursday, May 19, 2011

Koridor

See my photographs and sketches published as supporting images for writings and poems, in Koridor Culture, Literature and Art Journal, Vol. 18, May-June 2011. 

Bazı fotoğraf ve eskizlerime, Koridor Dergisi 18. sayısında (Mayıs-Haziran 2011), yazı ve şiirleri destekleyici görseller olarak yer verilmiştir.

www.koridordergisi.com

Wednesday, March 30, 2011

Buca Konutlarında Mahremiyet Düzeyi

Makale: "Buca Konutlarında Mahremiyet Düzeyi"
Yazarlar: Sevde Korkmaz, Emine Köseoğlu
Mimar.ist Dergisi, Sayı 39, Bahar 2011, s.26-34.
Özet
Buca yerleşimini fiziksel anlamda şekillendiren mimari değerler, tarihsel süreç içerisinde toplumsal yaşantının her alanında kendini farklı boyutlarda ifade etmiştir. Günümüzde hızlı kentleşme sonucu eski kentlerin mimari özelliklerini yitirmelerine rağmen Buca, 19. yüzyılda gelişmiş olan yerli halkın evlerine yansıyan anonim mimarisini ve Levanten konaklarındaki eklektik ifadeyi henüz korumaktadır. Çalışmanın amacı, Buca toplumunun sosyo-kültürel yapısını gösteren özelliklerinin, konut kullanımını ne şekilde etkilediğinin ortaya konması, konutun içinde ve dışındaki fiziksel çevre ile ilişkilerinin mahremiyet kavramı çerçevesinde irdelenmesidir. Çalışmada Buca’nın eski kent dokusunun içerisinde yer alan yerli halkın oluşturduğu sivil mimarlık örnekleri incelenmiş ve inceleme sonucu elde edilen plan ve cephe tipolojileri mahremiyet düzeylerine göre gruplandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Buca yerleşimindeki konutların fiziksel ve konumsal özelliklerinin mahremiyet düzeylerine etkisine ilişkin değerlendirmeler sunulmaktadır.

Monday, March 7, 2011

d[evrilen gerçeklik atölye yayını

Makale: “İmgenin Halleri / Halsizliği: Atölye D[Evrilen Gerçeklik”, Koridor Dergisi, Mart-Nisan 2011, Sayı 17.
Yazarlar: Emine Köseoğlu ve Öze Uluengin.
Makaleye katkıda bulunan değerli arkadaşlarımız, Pınar Gözek, Esra Koyun ve Emrah Üstdağ’a teşekkürlerimizi sunarız…