architect. scientist. academician.

Monday, March 7, 2011

d[evrilen gerçeklik atölye yayını

Makale: “İmgenin Halleri / Halsizliği: Atölye D[Evrilen Gerçeklik”, Koridor Dergisi, Mart-Nisan 2011, Sayı 17.
Yazarlar: Emine Köseoğlu ve Öze Uluengin.
Makaleye katkıda bulunan değerli arkadaşlarımız, Pınar Gözek, Esra Koyun ve Emrah Üstdağ’a teşekkürlerimizi sunarız…

No comments:

Post a Comment