architect. scientist. academician.

Saturday, February 14, 2009

işlev ilişki çözümlemesi


İşlev-İlişki Çözümlemesi Yüksek Lisans dersi, YTÜ Mimarlık Bölümü, Bina Araştırma ve Planlama Lisansüstü Programı'nda Doç. Dr. Deniz Erinsel Önder tarafından verilen bir derstir.
Bu ders, okunabilirliği irdeler...
Ders kapsamında, okunabilirlik ve mekanı okuma kavramlarını anlamak için temel okumalar yapılır.
Ayrıca, derste, matematiksel anlamda mekanı okumak ve analiz etmek için kullanılan yöntemlerden biri olan Space Syntax (Mekan Dizimi) tanıtılmakta ve uygulaması yapılmaktadır.

No comments:

Post a Comment