architect. scientist. academician.

Saturday, February 14, 2009

Kayıtdışı 02 Tasarım Haftası

Gerçeğin Gevşek Sınırları & Belirsizin Kesinliği

Paul Auster, Ay Sarayı isimli kitabında gözleri görmeyen bir ihtiyarın roman kahramanından kendisine nasıl nesneleri anlatmasını istediğini yazıyor (bkz. Paul Auster, Ay Sarayı, 7. basım, Mart 2008, Can Yayınları, İstanbul, s. 125-129).

Dünyanın bu denli bütüncül ve detaylı resmini kurup kelimelere dökmek için çevremizdeki nesnelere yaptığımızdan çok daha uzun ve dikkatli bakmamız gerekir. Ancak o zaman o nesneleri mümkün olduğunca nesnel gerçekliğine uygun betimleyebiliriz. ----------- Yapabilir miyiz?

Gerçek dünyada bütün duyu organlarımızla deneyimlediğimiz nesneler bize bu türden bir kavrayış için izin verebilirler. İmajlar dünyası söz konusu olduğunda durum biraz daha çetrefilli bir hale gelir. Parlak, keskin, net imajlar nesnel gerçekliği betimlerler.------------ Yapabilirler mi?

Bir nesneyi olduğu gibi betimlediğimizde onun özdeğine ulaşmış olur muyuz? Bir nesneyi olduğu gibi betimleyebilir miyiz?

Bir nesne ancak biz onu gördüğümüzde var olabiliyorsa, belirsiz, bulanık, karanlık, sınırları gevşek ... imajlar nesnenin varlığını tehlikeye sokar. ?

Yoksa ...Sınırsız algısal gerçekliklere bir köprü mü kurar ...

Tartışma:Emine Köseoğlu
"Gerçeğin Gevşek Sınırları & Belirsizin Kesinliği"
Kayıtdışı 02 Tasarım Haftası
YTÜ Mimarlık Fakültesi
05 Şubat 2009 PerşembeKayıtdışı Tasarım Haftası, YTÜ Mimarlık Fakültesinde öğrencilerin ve öğretenlerin bir araya geldiği bir tasarım ve tartışma etkinliğidir. Bu yıl Şubat ayında ikincisi düzenlenmiştir. Geçen senenin teması
Yer (siz) leştirme idi.

Bu sene Liminal (Arada olma) konusu seçildi. Temaların tüm disiplinlere açık ve muğlak, henüz net tanımları konmamış kavramlar olması ilginç.

Detaylı bilgi www.kayitdisi.org sitesinde...

No comments:

Post a Comment