architect. scientist. academician.

Wednesday, October 14, 2009

Bir 18. Yüzyıl Osmanlı Yapısı: Vefa’da Atıf Efendi Kütüphanesi

makale:
Bir 18. Yüzyıl Osmanlı Yapısı:
Vefa’da Atıf Efendi Kütüphanesi

Arredamento Mimarlık, Ekim 2009, sayı:228, s. 118-123.Kitap talebi ve üretimi Osmanlı dünyasında hemen daima Batı Avrupa’ya oranla
çok küçük olmuştur. İlk bağımsız Osmanlı kitaplık yapısının küçük bir mescit
boyutunda olduğu halde ancak 17. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği
hatırlanmalıdır. Kitaplık yapımları 18. yüzyılda çekingen bir atılım yapar.
Atıf Efendi Kitaplığı da bunlardan biri.

No comments:

Post a Comment