architect. scientist. academician.

Monday, October 5, 2009

Kent Mekânı ve İnsan Faktörü

makale:
Kent Mekanı ve İnsan Faktörü
Yapı Dergisi, Ekim 2009, sayı 335, s. 56-59.


Yazıda, kent mekânı üzerine söz söylemiş kuramcılardan Krier, Alexander ve
Rapoport’un eserlerinin paradigmalar açısından tartışılması yoluyla kentsel
tasarımda insan faktörü irdeleniyor.No comments:

Post a Comment