architect. scientist. academician.

Saturday, February 14, 2009

girit, 2oo5


Girit-Resmo ile Ayvalık Yerleşimlerinin Mekansal ve Çevresel Özelliklerinin
İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
,


Şubat 2003-Şubat 2006

(Doç. Dr. Deniz Erinsel Önder, Yrd. doç. Dr. Selim Ökem, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu, Araş. Gör. Lusi Morhayim, Araş. Gör. Dr. Kunter Manisa, Yrd. Doç. Dr. Ece Postalcı ile)
YTÜ Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü.

No comments:

Post a Comment