architect. scientist. academician.

Sunday, February 28, 2010

MEKANOKU: Mekan Okuma ve Tasarım Atölyesi - Fener Balat

YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri, Arş. Gör. Emine Köseoğlu, Doç. Dr. Deniz Erinsel Önder, Arş. Gör. Selin Yıldız ile YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans öğrencisi ve ŞBP Bölümü Öğrenci Temsilcisi Zeynep Sinem Konca tarafından yürütülen MEKANOKU: Mekân Okuma ve Tasarım Atölyesi – Fener Balat, Mimarlık ve Planlama öğrencilerinin mekâna bakışında, mekânı okuyuşunda ve algılayışındaki farklılıkları ve benzerlikleri Fener - Balat özelinde ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

YTÜ-ICUS (Uluslararası Kentsel Araştırmalar Merkezi) bünyesinde kurgulanan atölye, 19–21 Şubat 2010 tarihleri arasında gerçekleşti.

Atölyenin ilk gününde, 19 Şubat 2010 Cuma günü, YTÜ Mimarlık Fakültesi Alpay Aşkun Salonu’nda verilen seminerlere, Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi gibi kurumlardan, yaklaşık 60 Mimarlık ve Planlama öğrencisi katıldı. Saat 15.00’te başlayan seminerler dizisinde, ilk olarak YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Nilgün Erkan, algılama, algılamayı etkileyen faktörler, Gestalt teorisi, zihinsel haritalar gibi konularla ilgili bir sunum yaptı. Ardından, YTÜ Mimarlık Bölümü’nden Arş. Gör. Selin Yıldız, kentsel imaj öğeleri, imaj haritaları, kent boşlukları ve mekânlarına ilişkin teorileri anlatan sunumuyla katkıda bulundu. Son olarak, YTÜ Mimarlık Bölümü’nden Arş. Gör. Emine Köseoğlu, işaret öğeleri, mekânı okumak ve mekânın okunabilirliği konularına ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.

20 Şubat 2010 Cumartesi günü, yine çeşitli üniversitelerden yaklaşık 35 Mimarlık ve Planlama öğrencisi, sabah saatlerinde Fener-Balat’ta atölye yürütücüleri ile buluştular. Yürütücüler tarafından belirlenen rotada gözlemlerde bulunmak üzere, 1,5 saatliğine, ellerinde hiçbir yardımcı araç (harita, kâğıt, kalem) olmadan alana dağıldılar. 1,5 saatin sonunda, gözlemde bulundukları rotanın bilişsel haritasını bireysel olarak çizmek üzere buluşma noktasında toplandılar. Öğleden sonra, bu kez, ellerinde haritalar ve çizim araçlarıyla, yine gözlemde bulunmak ve gözlemde bulunurken, sınırları tam olarak belirtilmemiş olan alanın imaj haritasını çizmek üzere 2 saatliğine alana dağıldılar. 2 saatin sonunda çizilmiş olan imaj haritaları yürütücüler tarafından toplandı.

21 Şubat 2010 Pazar günü, saat 10.00’da, 19 Mimarlık ve Planlama öğrencisi ile YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde buluşuldu. Öğrencilerden, yaklaşık 2 saat içinde, bireysel olarak, akıllarında kalmış olan olgu ve kavramlara odaklanmaları ve söz konusu olgu ve kavramları listelemeleri istendi. 2 saatin sonunda her bir öğrenci kişisel sunumunu yaptı ve sunduğu olgu ve kavramlar üzerine tartışmalar yapıldı. Sonrasında, öğrenciler her grupta 1 Planlama öğrencisi bulunacak şekilde 5 ayrı tasarım grubu oluşturdular ve öğleden sonra her grup seçtiği kavram ve olguları serbest teknikle işleyip, söz konusu kavram ve olguları, alan için potansiyellere ya da problemlere dönüştürüp tasarım önerileri gerçekleştirdiler. Saat 18.30’da her grup çalışmalarına ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.


Bu atölye, öğrencilere, mekâna bakma ve okuma yolunda olası yöntemlerden birini sunarken, Planlama ve Mimarlık öğrencilerine, mekânı oluşturan olgu ve kavramları beraber yorumlama ve birlikte tasarım yapma olanağı sağlaması açısından verimli ve motive edici bir ortam oluşturmuştur.

Tasarım Grupları

Grup 1:A. Kevser İsmailoğlu
Başak Sökmen
Derya Üveysuna
Onur Emre Kaya

Grup 2:
H. Kübra Menderes
İrem Yılmaz
Pınar Gözek

Grup 3:Ebru Durmaz
Gamze Altın
Saadet Gündoğdu
Şeyma Kaçar

Grup 4:
Buse Erşakar
Demet Burçin Gezgin
Gözde Saygılı
Özge Öz

Grup 5:Duygu Yıldız
Hande Tan
Mihriban Toprak
Uğur Eren Yasak

No comments:

Post a Comment